Orientering om behandling af personoplysninger

1. Generelt

Når vi behandler dine personoplysninger hos HB Inkasso betragtes vi som dataansvarlig.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, kan du altid kontakte os på mail kontakt@hbinkasso.dk.

Vi er meget opmærksomme på at behandle personoplysninger forsvarligt og i henhold til de gældende regler i persondata-forordningen og databeskyttelsesloven. Nedenfor kan du læse nærmere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

2. Behandling af personoplysninger

Som en del af den nødvendige sagsbehandling af en inkassosag, behandler vi en række personoplysninger om dig som skyldner. Vi behandler de personoplysninger om dig, der er naturlige eller nødvendige for en inkassosags behandling. Vi behandler dine almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, kreditoplysninger, oplysninger om dine aktiver, økonomiske oplysninger, herunder dine indkomst- og gældsforhold, og personlige forhold, herunder oplysninger om din civilstatus og antal af børn. Disse oplysninger er relevante for, at vi kan behandle inkassosagen, herunder inddrive et krav på vegne af den kunde, vi repræsenterer. Personfølsomme oplysninger behandles alene, såfremt det er relevant og nødvendigt for sagsbehandlingen og såfremt betingelserne i databeskyttelseslovens artikel 9 er opfyldt.

3. Hvor indhentes dine oplysninger fra?

Personoplysningerne hentes hovedsageligt fra dig, men vi modtager også en række personoplysninger om dig fra andre parter, herunder kreditor, RKI, CVR, krak mv. Vi indhenter dine personoplysninger, da det er nødvendigt for at kunne opfylde virksomhedens formål om at drive inkassovirksomhed og inddrive et krav for kreditor.

4. Retsgrundlaget for vores behandling

Vi behandler personoplysningerne om dig, fordi vores kunde har penge til gode hos dig. Vi har dermed en legitim interesse i at behandle de oplysninger, der er nødvendige og/eller har betydning for inkassoprocessen. Grundlaget for at behandle dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 (f), artikel 9, stk. 2 (e), artikel 9, stk. 2 (f) samt databeskyttelseslovens § 11. Vi behandler endvidere dine personoplysninger i medfør af dansk særlovgivning, herunder lov om finansielle virksomheder og hvidvasklovgivningen.

5. Videregivelse af dine personoplysninger

Som et naturligt led i behandling af inkassosagen er vi nødsaget og forpligtet til at videregive nødvendige personoplysninger til kreditor. Hvis det er relevant kan det forekomme, at vi skal videregive nødvendige personoplysninger til tredjemand, herunder bl.a. Fogedretten, låsesmed, SKAT og din eventuelle advokat samt udlejer og bank. Videregivelsen sker alene med henblik på at håndtere inkassationen af kreditors krav. Når vi behandler inkassosagen, foretages sagsbehandlingen i et ”lukket” sagssystem Advo+. Advo+ leveres af Capto/EG i Århus, der som administrator har adgang til alle systemets oplysninger, jf. i øvrigt særskilt indgået databehandleraftale. Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

6. Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger opbevares som minimum så længe inkassosagen består. Personoplysningerne opbevares herefter i 10 år og opbevares alene såfremt det er nødvendigt af hensyn til formålet med behandlingen. Opbevaringsperioden kan forekomme længere end 10 år, hvis det vurderes, at der fortsat er et grundlag for at beholde de pågældende oplysninger.

Mails der kan indeholde personoplysninger opbevares endvidere i en periode på 90 dage i Advo+ mailsystem (Outlook).

7. Dine rettigheder som registreret fysisk person

Når vi behandler dine personoplysninger, giver det dig en række rettigheder overfor os. Du har blandt andet mulighed for at bede om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler og også få udleveret dine personoplysninger. Hvis du mener, at vi behandler forkerte eller vildledende personoplysninger om dig, kan du altid bede os om at rette oplysningerne. I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræder, ligesom du i visse tilfælde har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Derudover har du også i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på mailadressen kontakt@hbinkasso.dk. Du kan læse mere om reglerne for behandling af personoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Hvis du mener, at vi behandler eller opbevarer dine personoplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, har du også mulighed for at klage over os til Datatilsynet. Vejledningen hertil fremgår også på Datatilsynets hjemmeside.​

Med min mangeårige erfaring sammenholdt med det, jeg har oplevet hos mange forskellige virksomheder / brancher, går jeg altid efter at finde den bedst mulige løsning for dig som kunde. 

Dine penge -  din tid - dit valg!

Åbningstider

​Mandag - Torsdag

​8.30 - 15.30

Fredag

​8.30 - 15.00

Kontakt

HB Inkasso - Service & Administration

Torvegade 44, 6700 Esbjerg

Find vej på Google Maps

Kontakt mig direkte på: 69 15 81 41